1. EA02 Eelarve ja selle täitmine

  Uuendatud: 26.04.2019

  1. Eelarve jaotus: TULUD KOKKU, ..Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, ..Tegevustoetus, ..Tulud kindlustuslepingute alusel, ..., TULEM (32)
  2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  3. Näitaja: Eelarve, Täitmine, (2)


 2. THT08 Tervishoiuteenuste rahastamine lepingupartnerite ja teenuste liikide kaupa

  Uuendatud: 7.04.2020

  1. Lepingupartner (äriregistri number): LEPINGUPARTNERID KOKKU, Aili Roots 4551230521, Merike Siiak 11759892, A&K Caritas OÜ 10108419, ..., Ülemiste Perearstid OÜ 14663359 (1175)
  2. Kululiik: TERVISHOIUTEENUSED KOKKU, ENNETUS KOKKU, ...Koolitervishoid, ...Ennetusprojektid, ..., ...Mittekindlustatute THT kulud (SoM) (28)
  3. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)