1. EA02 Eelarve ja selle täitmine

  Uuendatud: 27.05.2021

  1. Eelarve jaotus: TULUD KOKKU, ..Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, ..Tegevustoetus, ..Tulud kindlustuslepingute alusel, ..., TULEM (33)
  2. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Näitaja: Eelarve, Täitmine, (2)


 2. THT08 Tervishoiuteenuste rahastamine lepingupartnerite ja teenuste liikide kaupa

  Uuendatud: 16.04.2021

  1. Lepingupartner (äriregistri number): LEPINGUPARTNERID KOKKU, Aili Roots 4551230521, Merike Siiak 11759892, A&K Caritas OÜ 10108419, ..., Värska Südamekodu OÜ 12644292 (1233)
  2. Kululiik: TERVISHOIUTEENUSED KOKKU, ENNETUS KOKKU, ...Koolitervishoid, ...Ennetusprojektid, ..., ...Mittekindlustatute THT kulud (SoM) (30)
  3. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)