1. KN05 Ravikindlustatud inimeste jaotus ravikindlustuse liigi, vanusrühma, soo ja elukoha maakonna järgi

  Uuendatud: 19.01.2022

  1. Kindlustatute jaotus seisuga: 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, ..., 31.12.2021 (12)
  2. Elukoha maakond: EESTI KOKKU, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, ..., Aadressita (17)
  3. Ravikindlustuse liik: RAVIKINDLUSTATUD KOKKU, ...Töötavad kindlustatud inimesed, ...Kindlustatutega võrdsustatud inimesed, ...Riigi kindlustatud inimesed, ..., ...Vabatahtliku lepingu alusel kindlustatutega võrdsustatud inimesed (6)
  4. Sugu: MEHED JA NAISED, Mees, Naine, (3)
  5. Vanusrühm: INIMESED KOKKU, 0 - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., 80+ (9)


 2. KN10 Ravikindlustatud inimeste jaotus kindlustusliigi ja soo järgi

  Uuendatud: 19.01.2022

  1. Kindlustatute jaotus seisuga: 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, ..., 31.12.2021 (36)
  2. Sugu: Mehed ja naised, Mees, Naine, (3)
  3. Ravikindlustuse liik: RAVIKINDLUSTATUD KOKKU, Töötavad kindlustatud inimesed, Kindlustatutega võrdsustatud inimesed, Riigi kindlustatud inimesed, ..., Vabatahtliku lepingu alusel kindlustatutega võrdsustatud inimesed (6)


 3. KN15 Ravikindlustatud inimeste jaotus kindlustusliigi ja elukoha maakonna järgi

  Uuendatud: 19.01.2022

  1. Kindlustatute jaotus seisuga: 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, ..., 31.12.2021 (32)
  2. Elukoha maakond: EESTI KOKKU, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, ..., Aadressita (17)
  3. Ravikindlustuse liik: RAVIKINDLUSTATUD KOKKU, Töötavad kindlustatud inimesed, Kindlustatutega võrdsustatud inimesed, Riigi kindlustatud inimesed, ..., Vabatahtliku lepingu alusel kindlustatutega võrdsustatud inimesed (6)


 4. KN30 Ravikindlustatud inimeste jaotus elukoha maakonna ja soo järgi

  Uuendatud: 19.01.2022

  1. Kindlustatute jaotus seisuga: 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, ..., 31.12.2021 (32)
  2. Elukoha maakond: Eesti kokku, Harjumaa, ..Tallinn, Hiiumaa, ..., Aadressita (18)
  3. Sugu: Mehed ja naised, Mees, Naine, (3)


 5. KN40 Ravikindlustatud inimeste jaotus elukoha maakonna ja kohaliku omavalitsuse detailsuses.

  Uuendatud: 6.10.2021

  1. Maakond / Kohalik omavalitsus: EESTI KOKKU, ...HARJUMAA KOKKU, Tallinn, Saue vald, ..., Määramata (97)
  2. Periood: 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, ..., 30.09.2021 (13)