KN05 Ravikindlustatud inimeste jaotus ravikindlustuse liigi, vanusrühma, soo ja elukoha maakonna järgi
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Kindlustatute jaotus seisuga Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 11 Valitud

Otsi

Elukoha maakond

Kokku 17 Valitud

Otsi

Ravikindlustuse liik

Kokku 6 Valitud

Otsi

Vanusrühm

Kokku 9 Valitud

Otsi

Sugu

Kokku 3 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
inimesed
Viimati uuendatud
3.01.2020
Tabeli kood
KN05
Märkused

Märkused

Aruande kirjeldus:
Aruanne näitab ravikindlustatute jaotust ravikindlustuse grupi, soo, vanusrühma ja elukoha maakonna järgi.
Märkused
Andmeid uuendatakse 1 kord aastas jaanuaris, lisades juurde möödunud kvartali andmed.
Metoodika
Ravikindlustatute andmeid kogub Eesti Haigekassa.
Piirkonda, kus isik ravikindlustatud on, arvestatakse tema registreeritud elukoha järgi. Ravikindlustatud isikud, kelle elukoht on Eestis, kuid pole teada täpset maakonda ning isikud, kellel on rahvastikuregistris välismaa aadress, on arvestatud 'Aadressita'.
Mõisted (andmevälja mõisted)
Ravikindlustuse grupid:
• Töötavad kindlustatud - tööandja poolt kindlustatud isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad (sh nende tegevuses osalevad abikaasad), juhtimisorgani liikmed, võlaõigusliku lepingu sõlminud isikud;
• Kindlustatutega võrdsustatud - pensionärid, lapsed, õpilased, rasedad, ülalpeetavad abikaasad;
• Riigi kindlustatud - töötud, lapsehoolduspuhkusel olijad, puudega isiku hooldajad, ajateenijad;
• Välislepingu alusel kindlustatud - teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse elama asuvad pensionärid, teisest EL liikmesriigist Eestisse lähetatud töötajad, teise EL liikmesriiki lahkuvad Eesti pensionärid, Vene Föderatsiooni sõjaväepensionärid;
• Vabatahtliku lepingu alusel kindlustatutega võrdsustatud - ravikindlustuse seadusest tulenevalt kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu alusel kindlustatud isikud.
Elukoha maakond- inimese rahvastikuregistri järgne elukoha maakond andmete väljavõtmise hetkel. Aadressita - kui Eesti aadress puudub või baasis välismaa aadress
31.12.2018 info aadresside osas on 09.aprilli 2019 seisuga. St meie andmebaas ei salvesta isiku Rahvastikuregistri järgset elukoha ajalugu, baasis on alati viimane registreeritud aadress.