1. MRH10: Mitterahalise hambaravihüvitise kasutus sihtgruppide lõikes

    Uuendatud: 29.11.2021

    1. Aasta: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
    2. Hüvitise liik: KOKKU MITTERAHALINE HÜVITIS, KOKKU HAMBARAVIHÜVITIS, ...vähemalt 19-aastane isik, ...rase, ..., ...proteesihüvitis (9)
    3. Periood: AASTA KOKKU, I kvartal, II kvartal, I poolaasta, ..., II poolaasta (8)
    4. Näitaja: Arvestatud summa, Isikute arv, (2)