VR01 Plaanilisel ravil/uuringul (v.a. Vereteenistus) käinud isikute otsuste arv riikide kaupa
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Riigi nimi

Kokku 22 Valitud

Otsi

Näitaja

Kokku 1 Valitud

Otsi

Aasta

Kokku 8 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
taotluste arv
Tabeli kood
VR01
Märkused

Märkused

Aruande kirjeldus
Aruande nimetus: Plaanilisel ravil/uuringul (v.a. Vereteenistus) käinud isikute otsuste arv riikide kaupa
Aruande detailsus:
Andmed alates aastast 2013
Näitaja: otsuste arv
Märkused
Plaaniline välisravi - teise riiki mineku eesmärgiks on end seal ravida. See tähendab, et inimese ravivajadus tekib Eestis ja ravi saab ta teises riigis. Ravikindlustuse seaduse § 271 lõikest 1 tulenevad tingimused, mis peavad eelloa saamiseks välisriiki ravile/uuringule suunamise korral olema täidetud.
Kriteeriumidele annavad hinnangu vähemalt kaks eriarsti, kellest üks on kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutav eriarst.
- taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivset tervishoiuteenust ei saa kindlustatud isikule Eestis osutada;
- taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;
- taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
- taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.
Andmeid uuendatakse kord aastas, kevadel.
Andmetes võivad esineda arvulised muutused, raviasutused ja riigid võivad aastate lõikes muutuda. Samuti võib lisanduda andmevälju, mida hetkel ei kuvata.
Metoodika
Aruande aluseks on ravikindlustuse andmekogus olev plaanilise välisravi taotluste ja raviarvete andmebaas.
Andmed põhinevad juhatuse otsustel ja laekunud raviarvetel.
Mõisted (andmevälja mõisted)-:
Vereteenistus - Soome Punase Risti Vereteenistuse kaudu mittesugulusdoonorite otsing.
Ravikulu- haigekassa poolt raviasutusele tasutud summa tehtud teenuste eest.