VR02 Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikute plaaniline välisravi
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta

Kokku 11 Valitud

Otsi

Suunatud tegevusele Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 5 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
otsuste arv
Tabeli kood
VR02
Märkused

Märkused

Plaaniline välisravi - Plaaniline ravi tähistab olukorda, kus inimene läheb teise riiki eesmärgiga saada seal ravi. Patsiendil tuleb meeles pidada, et direktiivi alusel plaanilisele ravile pöördudes hüvitab haigekassa üksnes nende tervishoiuteenuste maksumuse, mida patsiendil on õigus saada haigekassa kulul ka Eestis. Teisisõnu, hüvitist ei maksta nende tervishoiuteenuste eest, mis on Eestis patsiendi jaoks tasulised (näiteks silma laseroperatsioon) või ei ole patsiendile lähtuvalt tema terviseseisundist näidustatud. Ühtlasi tuleb patsiendil arvestada, et haigekassa maksab hüvitist haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hindades, mitte välismaise hinnakirja alusel. Kui välismaal saadud tervishoiuteenuse maksumus on suurem kui haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olev summa, tuleb patsiendil tekkinud hinnavahe ise tasuda. Samuti jäävad patsiendi enda kanda omaosaluse, sõidu- ja muud kulud, mida ei hüvitata patsiendile Eestis sama tervishoiuteenuse saamise korral.
Ravikindlustuse seaduse § 271 lõikest 1 tulenevad tingimused, mis peavad eelloa saamiseks välisriiki ravile/uuringule suunamise korral olema täidetud. Kriteeriumidele annavad hinnangu vähemalt kaks eriarsti, kellest üks on kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutav eriarst.
1. taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivset tervishoiuteenust ei saa kindlustatud isikule Eestis osutada;
2. taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud isikule näidustatud;
3. taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
4. taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.
Andmeid uuendatakse kord aastas.
Metoodika
Aruande aluseks on ravikindlustuse andmekogus olev plaanilise välisravi taotluste andmebaas. Andmed põhinevad juhatuse otsustel.
Mõisted (andmevälja mõisted)
Vereteenistus - Soome Punase Risti Vereteenistuse kaudu mittesugulusdoonorite otsing.
Raviarved ei saabu alati taotluse esitamise aastal, sest ravi või uuring võib toimuda hiljem. Seepärast erineb esitatud raviarvete arv vastava aasta lõikes esitatud taotluste ning haigekassa otsuste arvust