1. TV21 Ajutise töövõimetushüvitise kasutus alaliikide kaupa

  Uuendatud: 30.04.2020

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Periood: AASTA, I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal (5)
  3. Tööst vabastamise põhjus: KOKKU, Haigushüvitis kokku, Hooldushüvitis kokku, Sünnitushüvitis kokku, Tööõnnetushüvitis kokku (5)
  4. Näitaja: Hüvitatud lehtede arv, Hüvitatud päevade arv, Haigekassa makstud hüvitised, Isikuid, Ühe päeva keskmine hüvitis (5)


 2. TV30 Ajutise töövõimetushüvitise kasutus alaliikide ja haigestumise põhjuste kaupa

  Uuendatud: 23.03.2020

  1. Aasta: 2019, 2018, 2017, 2016, ..., 2014 (6)
  2. Periood: AASTA, I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal (5)
  3. Tööst vabastamise põhjus: KOKKU, HAIGUSHÜVITIS KOKKU, ..Haigestumine, ..Kutsehaigestumine, ..., ..Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine (23)
  4. Näitaja: Hüvitatud lehtede arv, Hüvitatud päevade arv, Haigekassa makstud hüvitised, Isikuid, Ühe päeva keskmine hüvitis (5)