1. ATC10: Pere- ja eriarstide poolt välja kirjutatud toimeainepõhiste retseptide osakaal toimeainete lõikes

  Uuendatud: 8.09.2020

  1. Retsept väljastanud arst: ARSTID KOKKU, ...Perearstid, ...Eriarstid, ...Erialata, (4)
  2. Toimeaine kood ja nimetus: KOKKU, C07AB02 metoprolool, A10BA02 metformiin, C10AA07 rosuvastatiin, ..., L01XE45 neratiniib (1732)
  3. Näitaja: RETSEPTID KOKKU, ...Toimeainepõhiste retseptide arv, ...Pakendipõhiste retseptide arv, ...Toimeainepõhiste retseptide osakaal (%), (4)
  4. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 2. MS99: Meditsiiniseadmete kasutus tootegruppide kaupa

  Uuendatud: 7.06.2021

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Meditsiiniseadme tootegrupp: TOOTEGRUPID KOKKU, ...Proteesid, ortoosid, ...Insuliinipumbad ja nende tarvikud, ...Diabeeditarvikud, ..., ...Muud meditsiiniseadmed (8)
  3. Vanusrühm: KOKKU, 0 - 9, 10 - 19, 20 - 29, ..., 100 - 109 (12)
  4. Näitaja: Isikuid, Retsepte, Müüdud pakendite arv, Kogusumma, ..., Patsiendi poolt tasutud (6)


 3. SR10 Ravikindlustatud inimeste soodusretseptide kompenseerimine soodusmäärade lõikes

  Uuendatud: 30.11.2020

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Kompenseerimise soodusmäär: KOMPENSEERITUD KOKKU, 100 % soodusravimid, 90 % soodusravimid, 75 % soodusravimid, 50 % soodusravimid (5)
  3. Näitaja: Retseptide arv, Summa, Isikuid, (3)


 4. SR20: Digiretseptide vs paberretseptide arv ja osakaal aastate lõikes

  Uuendatud: 5.11.2020

  1. Aasta: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Retsepti liik: RETSEPTIDE ARV KOKKU, ...Digiretseptide arv, ...Paberretseptide arv, ...Digiretseptide osakaal (%), (4)


 5. SR60 Retsepti keskmine maksumus patsiendile ja haigekassale soodusmäärade lõikes

  Uuendatud: 24.04.2019

  1. Aasta: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Soodusmäär: SOODUSMÄÄRAD KOKKU, 100 % soodusravimid, 90 % soodusravimid, 75 % soodustravimid, 50 % soodustravimid (5)
  3. Näitaja: Retsepti keskmine maksumus haigekassale, Retsepti keskmine maksumus patsiendile, (2)
  4. Periood: AASTA KOKKU, I KV, II KV, III KV, IV KV (5)


 6. SR80 EHK kindlustatutele välja kirjutatud retseptid soo ja vanuselises lõikes

  Uuendatud: 24.09.2020

  1. Aasta: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Sugu: KOKKU, Mees, Naine, (3)
  3. Vanusrühm: KOKKU, 0-9, 10-19, 20-29, ..., 100-109 (12)
  4. Näitaja: Isikute arv, Retseptide arv, (2)