EN10 Ennetuse lepingumahud ja tegelik kasutus lepingupartnerite ning projektide kaupa
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Ennetusprojekti jaotus

Kokku 11 Valitud

Otsi

Lepingupartner Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 61 Valitud

Otsi

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 6 Valitud

Otsi

Periood

Kokku 3 Valitud

Otsi

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
ravijuhud, summa
Tabeli kood
EN10
Märkused

Märkused

Aruanne näitab sõlmitud lepingute plaani ja tegelikku kasutust
ennetusprojektide kaupa. Andmeid uuendatakse 2 korda aastas -
veebruaris ning augustis lisatakse juurde möödunud poolaasta andmed.
Aruande aluseks on ravi rahastamise lepinguga kokkulepitud mahud
(summa; ravijuht) ning ravikindlustuse andmekogus olev raviarvete info.
Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena
elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust.
Haiguste ennetus on tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele või
ennetavatele terviseteenustele, eesmärgiga ära hoida välditavaid
haigusi. Mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud
tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele kogu elukaare
vältel. Olulist rolli ennetuses kannavad perearst ja pereõde, kelle
kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja läbi erinevate
ennetustegevuste tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või
süveneks Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb
haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetuse
projektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Need tegevused planeeritakse
rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse
võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku
omavalitsuse ülesandeid. Loe rohkem
:https://www.haigekassa.ee/soeluuring
*Andmetes võib muutuda ennetusprojektide loetelu