ERI05 Eriarstiabi kasutus 5-aastaste vanusrühmade ja põhierialade kaupa
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Põhieriala

Kokku 11 Valitud

Otsi

Vanusrühm

Kokku 19 Valitud

Otsi

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsi

Näitaja

Kokku 3 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
isikud, ravijuhud, teenuse summa
Tabeli kood
ERI05
Märkused

Märkused

*2019. aastal muutusid lepingute planeerimise ja jälgimise põhimõtted. Alates 2019. aastast on ülikallid juhud ja muud erijuhud eraldi planeeritud ning antud aruandes koondatud põhieriala 'Erijuhud' alla. 2014-2018 olid need erialade sees. Muude erijuhtude alla liigituvad: katarakti operatsioonid, organsiirdamised, luuüdi transplantatsioon, sünnitused, hemodialüüs, peritoneaaldialüüs, endoproteesimised, viljatusravi, kuulmisimplantatsioon.
*2020.aastal sai Haigekassa riigieelarvest lisaraha Covid kulude katteks. Antud aruandes ei ole eriarstiabi kuludest maha arvestatud Covid lisakulu korrigeerimiskannet summas 2 435 347,96.