ERI10 RHK-10 diagnoosirühmade kasutus eriarstiabis
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 3 Valitud

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 7 Valitud

Otsi

Diagnoosirühm

Kokku 22 Valitud

Otsi

Tervishoiuteenuse tüüp

Kokku 4 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
Isikud:
arv
Ravijuhud:
arv
Summa:
euro
Tabeli kood
ERI10
Märkused

Märkused

Aruanne näitab ravikindlustatud isikute kohta järgnevat infot diagnoosirühmade ja tervishoiuteenuse tüüpide kaupa: ravijuhtude arv, tasutud summa, isikute arv.

Märkused


RHK on ingliskeelse akronüümi ICD (The International Classification of Diseases) eestikeelne vaste ja tähendab rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni, sidekriipsuga number näitab versiooni numbrit. Klassifikatsiooni eesmärk on võimaldada eri riikides eri aegadel kogutud suremuse ja haigestumuse andmete süstemaatilist registreerimist, analüüsimist, interpreteerimist ja võrdlemist.
Haigused ja seisundid on jagatud 22 peatükki. Igal haigusel, häirel, vigastusel või seisundil on oma kood, mis koosneb tähest ja kahest numbrist, paljudel juhtudel saab lisada veel täpsustuse. Praegu kehtiv klassifikatsioon (10. versioon) on kasutusel alates 1992. aastast.
Aruande andmeid kasutades tasuks meeles pidada, et erinevates diagnoosirühmades olevaid isikuid ei saa summeerida. Küll aga saab summeerida ravijuhte ja summasid.
Unikaalsete isikute leidmiseks tuleb valida aasta kohta kõik filtreeritavad väärtused. Isikuid Diagnoosirühmade, aastate ja tervishoiuteenuste lõikes ei saa liita.

Andmeväljad ja selgitused

Diagnoosirühm - Diagnoosigrupp RHK-10 järgi
Diagnoosirühma nimetus - diagnoosirühma nimetus RHK-10 järgi
Tervishoiuteenuse tüüp - vastavalt määrusele Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika § 54. nimetatud teenuse tüüp
Aasta -Eesti Haigekassa raviarve kuluperiood
Ravijuhud - ravijuhtude arv
Summa - Eesti Haigekassa poolt tasutud summa
Isikud - vastava põhidiagnoosiga teenust saanud isikute arv.

Metoodika

Ravikindlustatud isikute raviarveid kogub Eesti Haigekassa.
* 2020.aastal sai Haigekassa riigieelarvest lisaraha Covid kulude katteks. Antud aruandes ei ole eriarstiabi kuludest maha arvestatud Covid lisakulu korrigeerimiskannet summas 2 435 347,96