LP11: Lepingumahud ja tegelik kasutus 2004-2013 (haiglaliik, lepingupartner, põhieriala)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 10 Valitud

Otsi

Lepingu põhieriala

Kokku 14 Valitud

Otsi

Lepingupartner

Kokku 310 Valitud

Otsi

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
ravijuhud, summa
Tabeli kood
LP11
Märkused

Märkused

Põhieriala konto hierarhia on aastate jooksul muutunud ja täienenud.
Lepingute täitmise hierahia on arvestatud 2020. kehtiva hierarhia
järgi:
JAOTUS (sulgudes alamerialad, mis sinna alla on arvestatud):
Kirurgia: Kirurgia, Kardiokirurgia,Kardiokirurgia op,
Kusepõie sfinkter, Lastekirurgia, Neurokirurgia, Näo- ja lõualuukirurgia
Ortopeedia, Otorinolarüngoloogia, Põletus, Rindkerekirurgia, Uroloogia,
Veresoontekirurgia, Üldkirurgia,
Oftalmoloogia:Oftalmoloogia
Onkoloogia :Brahhüteraapia, Hematoloogia, Onkoloogia
Günekoloogia: Günekoloogia, Raseduspatoloogia, Sünnitusabi
Psühhiaatria: Psühhiaatria
Pediaatria : Pediaatria
Sisehaigused: Dermatoveneroloogia, Endokrinoloogia ,
Gastroenteroloogia, Infektsioonhaigused, Kardioloogia, Kutsehaigused,
Nefroloogia, Neuroloogia, Pulmonoloogia, Reumatoloogia, Sisehaigused,
Erijuhud : Endoproteesimised, Hemodialüüs, Katarakti op., Kuulmisimplantatsioon,
Luuüdi transplantats, Organisiirdamised, Peritoneaaldialüüs, Sünnitused,
Viljatusravi
Taastusravi: Taastusravi
Esmane järelravi: Esmane järelravi, klassifitseerimata muud erialad,
vastuvõtutuba
Keskostu raviteenused : Antidoodid, Antipsühhootikum, Fabry
tõve ravi, Gaucher´ ravi, Hematoloogia ravikuur, Keskostu ravimid,
Patoanatoomiline lahang, SM bioloogiline ravi, Vältimatu lennutransport
Periooditasud: EMO valmisolekutasu, Eriarstiabi kuutasu, Siirdamiskeskuse valmisolekutasu,
Valmisolekutasu