LP18 Lepingumahud ja tegelik kasutus põhierialade ja haiglaliikide lõikes
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Aasta

Kokku 8 Valitud

Otsi

Haiglaliik

Kokku 5 Valitud

Otsi

Põhieriala

Kokku 12 Valitud

Otsi

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsi

Periood

Kokku 3 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
ravijuhud, summa
Viimati uuendatud
8.03.2019
Tabeli kood
LP18
Märkused

Märkused

Haiglavõrgu arengukavas nimetatud üld-ja kohalike haiglatega sõlmitavad ravi rahastamise lepingu lisa 3 ambulatoorsed erialad ja vastavalt esitatavad ravijärjekordade andmed ei anna õiget ülevaadet haiglates osutatavatest eriarstide erialadest. Peamiselt puudutab see sisehaiguste ja üldkirurgia erialasid, sest sinna alla vormistatakse erinevate eriarsti erialade raviarved.
Lepingu ambulatoorsete erialade täitmise jälgimisel koondatakse erinevate erialade raviarved üldkirurgia ja sisehaiguste eriala alla
Üldkirurgia - Üldkirurgia, uroloogia, ortopeedia
Sisehaigused - neuroloogia, pulmonoloogia, infektsioonhaigused, sisehaigused, kardioloogia, gastroenteroloogia, endokrinoloogia, nefroloogia, reumatoloogia , pediaatria
2021 I poolaasta andmed seisuga 25.08.2021