AK02: Covid-19 statsionaarne ravi ( vanusrühma, soo ja lepingupartnerite kaupa)
Märgi soovitud muutujad ja vali, kas tahad tabelit näha ekraanil või see failina alla laadida. ⓘ Abiinfo

Sümboliga Vali vähemalt üks väärtus tähistatud muutujatest tuleb valida vähemalt üks väärtus.

Periood (kuu)

Kokku 13 Valitud

Otsi

Vanus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 12 Valitud

Otsi

Raviasutus Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 25 Valitud

Otsi

Aasta Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 2 Valitud

Otsi

Näitaja Vali vähemalt üks väärtus

Kokku 4 Valitud

Otsi


Valitud lahtrite arv:(suurim lubatud arv on 50 000 000)

Ekraanil ei saa korraga vaadata üle 40 000 rea ja 300 tulba


Valitud lahtrite arv ületab suurimat lubatud arvu 50 000 000
Üldinfo

Üldinfo

Ühik
ravijuhud, isikud, summa
Tabeli kood
AK02
Märkused

Märkused

12.03.2020. a kuulutas Vabariigi Valitsus seoses Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eesti Vabariigi Haldusterritooriumil välja eriolukorra.
Aruanne kajastab eriarstiabi raames ravitud isikute raviarveid, kellel oli raviarvel põhi -ja /või kaasuvdiagnoosina märgitud U07.1; U07.2
Kuud näitavad, millises Haigekassa kuluperioodis on arve tasutud.
*Hiiumaa Haigla rahastus on kuutasu põhine, sellepärast ei kajastu reaalne kulu