Olulisemad näitajad aastatel 2012-2020
2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3
Kindlustatute arv aasta lõpus 1 237 104 1 231 203 1 232 819 1 237 336 1 237 277 1 240 927 1 251 617 1 262 381 1 265 601
4
Haigekassa tulud 783 130 582 836 891 784 900 208 865 964 353 067 1 028 962 561 1 133 970 984 1 318 540 532 1 476 102 194 1 654 075 840
5
Ravikindlustuse kulud 773 575 059 830 418 833 908 213 051 973 608 819 1 049 270 711 1 117 191 434 1 287 859 691 1 424 248 834 1 623 983 800
6
Haigekassa tegevuskulud 7 330 220 7 936 638 8 501 680 9 283 909 9 287 851 9 975 362 11 514 062 13 383 260 13 355 901
7
Tervishoiuteenuste olulisemad näitajad
8
Perearstiabi näitajad
9
Perearstiabi rahastamine 70 211 776 76 088 250 82 248 248 92 460 435 103 199 633 113 662 280 127 155 142 143 770 157 159 888 940
10
Perearstiabi kasutanud inimeste arv 979 425 993 755 992 848 1 011 305 1 019 429 1 027 837 1 035 493 1 037 415 1 031 601
11
Vastuvõttude arv 5 442 755 5 619 900 5 846 401 6 082 739 6 309 616 6 573 234 6 955 358 6 941 853 7 064 725
12
sh Perearsti vastuvõtte 4 523 318 4 425 781 4 472 141 4 558 967 4 622 354 4 710 294 4 961 469 4 867 540 4 723 332
13
sh Pereõe vastuvõtte 592 690 892 307 1 077 039 1 180 147 1 342 697 1 494 205 1 635 461 1 726 106 2 020 657
14
sh Profülaktilisi vastuvõtte 326 747 301 812 297 221 343 625 344 565 368 735 358 428 348 207 320 736
15
Eriarstiabi näitajad
16
Eriarstiabi rahastamine 451 140 227 482 366 399 529 869 362 562 427 477 590 916 863 629 133 162 688 990 286 752 053 073 771 596 370
17
Eriarstiabi ravijuhu* keskmine maksumus (eurot) 138 147 158 167 175 190 210 229 268
18
ambulatoorses ravis 52 57 63 68 73 77 84 92 97
19
päevaravis 435 456 481 503 549 572 600 624 680
20
statsionaarses ravis 1 124 1 178 1 289 1 376 1 455 1 750 1 944 2 106 2 709
21
Eriarstiabi kasutanud inimeste arv 795 581 796 698 800 326 799 304 798 593 784 175 779 027 778 199 730 200
22
ambulatoorne 774 661 775 566 780 302 779 593 779 316 767 185 761 799 761 279 713 665
23
päevaravi 51 549 52 554 54 870 56 901 57 705 58 000 60 086 61 301 53 921
24
statsionaarne 155 653 155 982 153 032 150 154 145 568 131 749 131 978 131 871 118 748
25
Ambulatoorsete vastuvõttude arv 3 785 111 3 796 893 3 888 729 4 055 968 4 093 624 3 996 857 3 959 231 3 972 992 3 384 600
26
Keskmine statsionaarsel ravil viibimine päevades 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,2 6,4
27
Õendusabi näitajad
28
Õendusabi rahastamine 17 538 394 20 606 573 24 536 941 28 450 247 30 103 391 31 850 351 35 636 246 39 981 851 45 485 174
29
Õendusabi kasutanud inimeste arv 17 416 18 537 19 058 18 259 18 078 18 387 19 045 19 326 23 729
30
Hambaravi näitajad
31
Hambaravi rahastamine 18 868 419 19 770 941 20 650 457 22 599 045 23 304 458 29 156 906 48 779 194 54 751 708 54 830 970
32
Hambaravi kasutanud inimeste arv 163 426 167 486 168 896 170 566 169 287 168 092 167 367 171 975 170 265
32.1
Täiskasvanute mitterahalist hambaravihüvitist kasutanud inimeste arv 0 0 0 0 0 78 579 223 619 278 460 296 160
33
Ravimihüvitiste näitajad
34
Soodusravimite kompenseerimine 98 967 197 103 390 668 109 753 485 112 800 803 131 246 704 125 730 355 136 178 232 139 160 033 152 746 159
35
Soodusravimeid kasutanud inimeste arv 841 387 848 636 850 206 851 627 847 628 846 554 861 925 863 060 832 075
36
Soodusretseptide arv 7 438 670 7 625 135 7 883 659 8 046 298 8 146 879 8 224 178 8 636 819 8 706 435 8 782 946
37
Soodusretsepti keskmine maksumus haigekassale (eurot) 13,3 13,6 13,9 14,0 16,1 15,3 15,8 16,0 17,4
38
Soodusretsepti keskmine maksumus patsiendile (eurot) 6,6 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 6,3 6,3 6,4
39
Meditsiiniseadmete näitajad
40
Meditsiiniseadmete rahastamine 7 684 270 8 324 939 8 770 079 9 075 470 9 532 976 9 481 048 9 693 765 11 471 311 11 632 765
41
Meditsiiniseadmeid kasutanud inimeste arv 48 067 55 222 62 275 67 848 70 457 71 297 75 157 78 681 77 951
42
Töövõimetushüvitiste näitajad
43
Töövõimetushüvitiste tasumine 84 264 590 94 100 642 103 902 117 116 977 362 130 269 047 141 296 746 155 088 037 166 858 583 192 187 295
43.1
Töövõimetushüvitisi kasutanud inimeste arv 151 673 165 996 160 857 168 816 174 187 179 012 186 223 183 659 209 219
44
Haigekassa hüvitatud töövõimetuspäevade arv 4 954 761 5 228 586 5 362 002 5 670 910 5 905 352 6 113 148 6 330 779 6 393 425 6 988 935
45
Ühe päeva töövõimetuse hüvitise maksumus (eurot) 17,0 18,0 19,4 20,6 22,1 23,1 24,5 26,1 27,5
46
Välisravi rahastamine
47
Eesti kindlustatute ravi rahastamine välisriigis 5 964 889 6 648 564 8 763 430 8 519 064 9 104 657 14 275 710 13 193 944 8 257 207 11 784 309
48
49
* ravijuht = 1 raviarve
50
Andmed on seisuga 26.05.2021